Η Διέυθυνσή μας

Νάουσα,

Κυκλάδες, Ελλάδα 84400

Email: info@parosmarina.gr

Τηλ: +30 2284051204

Fax: +30 2284051204

Επικοινωνήστε μαζί μας